מידע על קידוחים אופקיים

ההבדל בין קרקע חולית לקרקע סלעית בקידוחים אופקיים